σεσώκατε


σεσώκατε
см. σῴζω

Ancient Greek-Russian simple. 2014.